Published: 2021-10-07

INCIDENCE OF CRYPTOSPORIDIOSIS INFECTION: REVIEW

Safa Tawfeeq Whaeeb, Ali Hussein Fadhil, Zeid Alsadoon

1-4

TO STUDY THE PROBLEM OF STRESS IN THE PSYCHOLOGY OF FOREIGN COUNTRIES

Abdurahmonov Firdavs Mamatkozimovich, Eshmanov Otabek Bakhriddin oglu, Avulkhairov Firdavsi Utkir ogli

11-17

SOLUTE TRANSPORT IN A TWO-ZONE MEDIUM WITH NONLINEAR KINETICS

T.O.Dzhiyanov, Z.Z.Eshdavlatov, J.B.Kuljanov, O. Khaydarov

21-28

DRINKING WATER QUALITY SOURCE OF LIFE

Hamidova Saodat Khikmatovna

35-40

EXPERIMENTAL STUDY OF MORPHO-FUNCTIONAL CHANGES IN THE TESTES OF RATS UNDER STRESS

Hojiyev Dilmurod Yaxshiyevich, Asadov Baxriddin Sayfiddinovich

48-54

EFFICIENCY OF APPLICATION OF HERBICIDES WHICH ARE SAMURAY 33% E.K., ZELLEK SUPER 10.4% E.K. AND TRIFLUREX 48% E.K. AGAINST WEEDS IN COTTON FIELDS

Nasirov Bakhtiyor Salakhiddinovich, Charshanbiyev Umuroq Yuldashevich, Eshankulov Jamoliddin Saporboy ugli, Oblokulov Jahongir Bakhtiyor ugli

71-74

TRICHODERMA LONGIBRACHIATUM: FIRST RECORD IN IRAQ

Noor T. Hamdan, Hameed M. Jasim

86-103

THEORETICAL BASIS OF CREATING A WATER INVENTORY MAP

Ibragimov Lazizbek Toshpulat ogli, Dzhurakulov Doniyor Ochilovich, Akaboev Jasur Abdugapporovich

104-107

INFLUENCE OF ALUM-DES ON SOME PROPERTIES OF PVA

Jenan H. Al-Bayati, Hadi M.A.Abood, Emad K. Al-Shakarchi

155-163

GLAZED CERAMICS

B.Abdusalomov

164-166

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF HISTOLOGICAL CHANGES IN THE PULMONARY ENDOTHELIUM IN DIABETES

Sobirova Dildora Ravshanovna, Usmanov Ravshanbek Djakhangirovich, Azizova Feruza Xusanovna

187-191